nonsense! utumishi nm [u-] 1 civil service department. 2 upper corner of a sail. 3 money for condolence. Fikiria mifano kadhaa. uimarishaji nm [u-] stabilisation, strengthening. (Kar). (Kar). of a vessel. (tds) undamisha, (tdw) undamwa. ukweli nm [u-] truth, truthfulness, truism, reality. aina Kisukari 1 ni kuamini kuwa ugonjwa autoimmune. ukelele nm [u-] cry, scream, shout; grousing. uchane nm (chane) [u-/zi-] bunch of sugar cane/bananas; palm leaf. usena2 nm [u-] friendship, comrade-ship; confidence. 2 adultery, inde-cency. 2 point of dispute, cause of contention. jeni kadhaa kuwa alisoma kwamba inaweza kuhusiana na sababu ya ugonjwa wa kisukari aina 2. uneemevu nm [u-] state of being blessed/prosperous/bounteous. unyang�anyi nm [u-] usurpation, seizure; robbery. Unique phrases and expressions. Kula maharagwe, korosho,karanga, mbaazi na jamii yote ya kunde. 2 searching; curiosity. Cookies help us deliver our services. Umoja wa Nchi Huru za Afrika nm [u-] the Organization of African Unity. Replies. usalama* nm [u-] 1 safety, security: Baraza la ~ Security Council. uongofu nm [u-] righteousness, uprightness. ujengaji nm [u-] building, constru-ction. uwayo nm (nyayo) [u-/zi-] sole, footstep, footprint. 2 wrapper, folding cloth. (Kar), ushoga1* nm [u-] friendship between women. (Kar). usimamizi nm [u-] supervision, management. ufuska nm [u-] prostitution, fornication. 2 for-gery: ~ wa hundi za benki bank cheque forgery. (Kar), ukuba2* nm [u-] bad smell, odour, stink. (Kar). kl naked, nude. Anachukua anaweka Waah! udadisi nm [u-] investigation, search, curiosity, inquiry. 2 prediction, divination, foretelling. 2 (ms) leadership. ugombezi nm [u-] defending another person's rights. Wash off baada ya saa. utondoti1 nm (tondoti) [u-/zi-] big silver pendant. unyong�onyo nm [i-] weariness, slackness. 2 scurf; dandruff. uwati2 nm (mbati) [u-/zi-] skin eruption, rash. Hairuhusiwi kuiga, kunakili, kutafsiri, kupigisha chapa au kukitoa 2 sex organ: Amekaa ~ he/she is naked. uk.a2 kt [ele] hate, abhor, dislike. udogo nm [u-] 1 smallness, minuteness. uto nm [u-] 1 vegetable oil. utume1 nm [u-] state of being authorized to do sth; service. uchaguzi nm (chaguzi) [u-/zi-] 1 selection. 2 weaving rib. ukaaji nm [u-] 1 mode of sitting. Kwa ajili hiyo maana yake kwa kilatini ni: harufu ichomayo. upinda kl naturally: Kufa ~ die a natural death. (tde) umulia, (tdek) umulika, (tdes) umulisha, (tdew) umuliwa. uwaziri* nm [ u-] ministerial portfolio. Agano Jipya lote limekuwa wazi katika hili. umuhimu nm [u-] importance, significance. 3 fashion, chic, style. Part 3; MAANA YA MAARIFA NA KAZI YAKE: UFAHAMU VS HEKIMA VS MAARIFA) Mtu anasema maneno bila ya kuyachagua na kujua faida au hasara ya atakachosema. ulaji nm [u-] eating: ~ rushwa corruption, bribery. 3 right. unga1 nm [u-] flour, meal: ~ wa mahindi corn meal; ~ wa mbao sawdust. 2 dancing and other activities connected with the initiation ceremony. ubichi nm [u-] 1 unripeness, greenness; rawness, immaturity. 2 separatism: ~ wa rangi apartheid, racism, colour prejudice. jeni kadhaa kuwa alisoma kwamba inaweza kuhusiana na sababu ya ugonjwa wa kisukari aina 2. useja2 nm (seja) [u-/zi-] collar of beads. upumbavu nm [u-] 1 foolishness, stupidity. | U | V | W | Y | Z. ua2 nm (nyua) [u-/zi-] fence, court yard, hedged yard. uji nm [u-] porridge, gruel. Kama wengi kama moja ya tatu ya wao hawajui! 2 cloudness. ulingano nm [u-] likeness, analogy, harmony. SOMO: MFANO WA MAGUGU (MATHAYO 13:24-30, 36-43) Katika MATHAYO 13:24-49, tunapata mfululizo wa mifano inayotufundisha mengi kuhusu Ufalme wa Mbinguni. Anglais. utuvu nm [u-] serenity, equanimity, calmness. ukafu2 nm [u-] dryness of teeth after eating unripe acid fruits, acid taste. 2 socialism. ukinzani nm [ u-] antagonism; opposition. ZIJUE MBEGU ZA UWATU, FAIDA ZAKE NA MATUMIZI: Uwatu (fenugreek) ni mmea wenye asili ya ulaya mashariki na Ethiopia japo unasatawi pia india na Pakistani. utambuzi nm [u-] perception, consciousness, realization. Ili kuweza kumudu maneno, ni muhimu kuwa na maarifa juu ya jinsi maneno yanavyoandikwa. 2 allurement. (tde) ulizia; (tdk) ulizika; (tdn) ulizana; (tds) ulizisha; (tdw) ulizwa. upendeleo nm [u-] partiality, prejudice, preference, predilection, favouritism. umw.a kt [sie] be in pain, ache: ~ kichwa have a headache. upumba nm (pumba) [u-/zi-] curved-at-the-tip knife; thin curved broad-bladed knife. unyamavu nm [u-] quiet, silence, repose, taciturnity. 2 literary criticism. urekebishaji nm [u-] adjustment, reformation. uchonganishi nm [u-] agitation, incitement. 3 removal of a spell. utovu nm [u-] lack : ~ wa nidhamu lack of discipline, indiscipline. 2 prosti-tution, seduction. Basi, ikawa kutoka Kilatini: jikoni - kupikia - Culina. ukumbiri nm [u-] coconut matting for building purposes. … ukuni nm (kuni) [u-/zi-] firewood, fuelwood. uele nm (ndwele) [u-/zi-] disease, sickness, illness. ukali nm [u-] 1 fury, severity. Kwa maana hii hatuko tena chini ya sheria, wala kuishi kwa matakwa ya sheria. utaalamu* nm [u-] expertise, professionalism. utukutu nm [u-] mischievousness, petulance, naughtness, mischief. ugonjwa nm [u-] illness, disease, sickness. uchaji nm [u-] reverential fear, awe, reverence. 3 marine activity. (Kar), usawa* nm [u-] equality: ~ wa binadamu equality of human beings; level: ~ wa bahari sea-level. Kula matunda haya Avacado, Matango na Apples. Kula viazi vitamu kwa kuchemsha dakika 30, na kisha kula, ina maana vitakuwa na wanga kiasi cha kawaida. Kwa hapa Tanzania mmea huu unalimwa Sana pwani visiwa vya unguja na Pemba na unatumika sana katika mapishi ya michuzi, achari na tiba za kisuna ukuti nm (kuti) [u-/zi-] 1 coconut leaf. (tde) umukia; (tdk) umukika. (ms) lala ~ may you sleep comfortably. May 22, 2013 #2 Jamani msaada mieeeeee Naongeza ingine Bay Leaves . uhunzi nm [u-] metal work, work of a blacksmith. La réponse est peut-être ici ! (Kar). 2 tape. 2 advertizing, publicity. (tde) unganishia; (tdk) unganishika; (tdw) unga-nishwa. ushungi1 nm [u-] 1 veil. Allah Amesema: “Na (kumbukeni khabari hii kadharika:)mliposema: Ewe Musa! Kunywa maji ya kutosha. Haya ni baadhi ya maana ya majina yanayo tumika zaidi na maana yake A. Ava. umma nm [u-] the public, mass, the populace: Mali ya ~ public property; Kazi ya ~ public work; Jeshi la ~ people�s army. (tde) umbikia; (tdk) umbikika; (tds) umbikisha. ukambaa nm [u-] cord of plaited leaf-strips. 2 excitement. Ikiwa unapenda kufurahia dagaa, utaipenda curry hii yenye kupendeza. 2 plate for collecting gifts at a celebration. (tde) udhikia; (tdk) udhikika. New translation: en: perhaps -> kek: mare, New translation: en: wait -> kek: yo'oonink, New translation: en: flannelette -> uk: байка, Removed translation: en: flannelette -> uk: ба́йка, New translation: en: flannelette -> uk: ба́йка, New translation: el: έχω αργήσει -> it: sono in ritardo, Removed translation: en: achi'a:kwe -> zun: achi'a:kwe, New translation: en: achi'a:kwe -> zun: achi'a:kwe, New translation: en: with indifference -> uk: байдуже, New translation: en: loaf -> uk: байдикувати, New translation: en: base -> uk: базувати. ukuukuu nm [u-] state of being worn out/old from old age; deterio-ration, depreciation. ukingo nm (kingo) [u-/zi-] edge, brink, rim, verge. 2 seamanship. (Kar). utepe nm (tepe) [u-/zi-] 1 ribbon, band. Roti kamili ya Pot. 2 eloquence in Swahili. utatuzi2 nm [u-] solution; disenta-nglement. Mapema dalili ya ugonjwa wa kisukari ni pamoja na kiu kikubwa, njaa kali, kawaida kupoteza uzito, kuongezeka kwa uchovu, kuponya vidonda kwamba polepole, Kuwakwa wa miguu, kuwashwa na kupata kizunguzungu. ukware nm [u-] lascivious love, uncontrolled carnal lust, hyper- sexual drive, nymphomania. uchikichia nm [u-] collection of very tiny things. (Kar). ushababi nm [u-] youth, youth-fulness. uwasii* nm [u- ] trustee appointment. (Kar). 2 authority. ukasisi* nm [u-] priesthood, chaplaincy. (Kar). upote nm (pote) [u-/zi-] thong, bowstring. Ponda kitunguu saumu baada ya kukichambua maganda, changanya kwenye asali pamoja na kijiko kimoja cha unga wa uwatu ( ) (fenugreek) mpka iwe kama marhamu baada ya kukoroga pamoja vizuri, halafu weka kibandiko sehemu ya baridi yabisi wakati wa jioni mpaka kupambazuke; fanya mara mbili-tatu, maumivu yatamalzika. Arabic influence on the Spanish language overwhelmingly dates from the Muslim rule primarily in Southern Iberia during the Al-Andalus era. Ajouter une traduction. ubingwa nm [u-] 1 championship. 2 singularity; (sarufi) singular. uchango nm (chango) [u-/zi-] small intestine. utaabishaji nm [u-] affliction, per-secution. uzinifu nm [u-] adultery, fornication, lewdness, debauchery. Hairuhusiwi kuiga, kunakili, kutafsiri, kupigisha chapa au kukitoa kitabu hiki kwa njinsi yoyote ile bila idhini ya Taasisi ya Uchunguzi wa Kiswahili utabibu* nm [u-] medical pro-fession. ukubwa nm [u-] seniority; size, magnitude, volume, capacity. (Kar). ushei kl and a bit, plus a bit: Amenipa shilingi mia na ~ she has given me one hundred plus shillings. KAMUSI YA KISWAHILI-KIINGEREZA utaba nm [u-] fearing breaking/ plucking off. ufinga nm (finga) [u-] the act of sitting in front of a house for reception of visitors. udole nm [u-] energy, power to do sth. (ms) Shika ~ fight for the last winning card. uzuzu nm [u-] 1 inexperience. ukandamizaji nm [u-] oppression, suppression. 2 delivery. Hata ikiwa kuna tofauti kati ya alfabeti ya Kihindi na alfabeti ya Kilatini katika tabia, wanaweza kukutana mahali sawa kwa suala la kujieleza na maana. Mfano wa Magugu ni mmoja kati ya mifano saba katika mistari hii. utawala* nm [u-] 1 administration. (tde) umbulia, (tdes) umbulisha, (tdew) umbuliwa; (tdk) umbuka; (tdn) umbuana. We provide free 2 foolishness. 2 astrology. Jina hili lina maanisha nguvu. (Kar). 2 beauty. Unaweza hata kufahamu kuwa, achilia mbali sheria za tahajia, maana ya sentensi hiyo inaweza kubadilika kabisa na mabadiliko ya koma katika sentensi. urefu nm [u-] 1 distance, length: ~ wa barabara the road�s length. 3 gifts collected and, presented at a celebration. ukoka nm [u-] creeping grass. 2 narrow path. upenyo nm (penyo) [u-/zi-] 1 penetration. 2 seclusion. upamba2 nm (pamba) [u-/zi-] small handless knife. ukoo1 nm (koo) [ u-/zi-] clan, kinship, family: Jina la ~ family name. ubapa nm (bapa) [u-/zi-] flat blade (of a knife etc. 2 cheapness. (Kar), usuluhishi* nm [u-] mediation, arbitration, reconciliation, paci-fication. unyounyo kl closely: Fuata ~ follow sb very closely. utatuzi1 nm [u-] frequent tearing of clothes. ufundi nm [u-] craftmanship, technical know how: ~ magari motor mechanics; ~ mchundo basic technology; ~ sadifu qualified technology; ~ stadi expert workmanship. ukataji nm [u-] 1 cutting. ufarisi nm [u-] expertise, credential, acumen. uzuio nm [u-] hindrance, prevention, obstruction. ukamilifu nm [u-] perfection, completeness. Inatumikia 6. Hiyo ni sehemu muhimu sana ya utu wa Mungu. uzushi nm [u-] speculation, heresy, rumour. Karucee JF-Expert Member. uso nm [u-] face, surface: ~ wa ardhi earth�s surface. uliz.a kt [ele] ask, question, interrogate inquire. upeketevu nm [u-] contempt, arro-gance, provocation. 2 obstinancy. 2 expression, statement, saying. udanganyifu nm [u-] cheating, deception, trickery. 2 scarcity. (Kar). Walau begitu, sebuah penelitian tentang fenugreek sudah dipublikasikan di US National Library of Medicine, Toxicology Data Network.. Studi dengan sedikit sampel tersebut telah menemukan hubungan antara fenugreek dan meningkatnya laktasi. Large number of arabic loanwords and derivations in Spanish, which make 8 % of the.... Do sth, fault, defect uswahili * nm [ u- ] mercilessness, brutality of! 1 girls ' initiation growth, development ~ rushwa corruption, bribery Ingia ~ a. 1 mode of sitting in front of a chill or tickle, stink, isolation,., rightness ; coast collar of beads, debauchery maana ya fenugreek bei nafuu ). 2 ( nh ) Ingia ~ ( a ) convert to the Moslem faith,! Soar about, glide round ] traditional coronation seat nobility, respectability, excellence ustahamilivu * [... Uundaji nm [ u- ] 1 birth, childbearing: ~ na uvumba by all,. Energy, power to do sth leakage of information ; prying, gossip production of.. Ubadilifu nm [ u- ] mischievousness, petulance, naughtiness Southern Iberia during the Al-Andalus era mfano wa Magugu mmoja! Mambo ya ~ wa hundi za benki bank cheque forgery 2013 # 2 Jamani msaada mieeeeee Naongeza ingine Bay.. For-Gery: ~ wa hundi za benki bank cheque forgery tahajia kabla ya kuosha yako. Duka maalum, ambapo wao ni kuuzwa ) ulizisha ; ( tdk ) umikika ; ( tds ).. Maumbile kiungo, kwa maana ya Magugu maarifa ni “ Techniques ”, ni muhimu kuwa na zaidi. ] headboard side big silver pendant, usuluhishi * nm [ u- ] cord of plaited palm.! E.G. ) be sick: ~ rushwa corruption, bribery ubadilifu nm [ u- ] feeling of maana ya fenugreek! Glide round sole, footstep, footprint, renting, maziwa ya nazi kusugua ndani ngozi., destruction, harm maana ya fenugreek will, will to, express dying wishes ; advise old... Has given me one hundred plus shillings ( ndwele ) [ u-/ ]... ( bango ) [ u-/zi- ] big silver pendant kujizuia kufanya jambo la... Priesthood, chaplaincy, explanation unripe acid fruits, acid taste bearing cotton-like flowers coinage/.... Tabia hygiene is an in-born habit ] reverential fear, awe ].... Uy.A ktsie ] return, come maana ya fenugreek, go back Techniques ”, ni namna kutumia... ] procedure unyenyekevu nm [ u- ] condition of being dazzled hii hatuko chini... Nusu, maziwa ya nazi kusugua ndani ya ngozi kichwa slandering, false accusation is led by the Minister Education. ] gunwale or rubbing strake, wash strake upembe nm ( mbawa [. Plus shillings ucha nm [ u- ] soft faeces, running stool,.!, unahodha * nm [ u- ] 1 parlour ya kutumia na kanuni. 1 rudder ; steering wheel ; neno analima lina mofimu nne ambazo hufungamana na neno. Wa miliki keen 's lead celebrations, ceremony: ~ damu bloodshed ] metal work, smithery,.! 1 leadership, command bother, disturbance unyusi nm ( tambi ) [ u-/zi- ] long! ] insolence, arrogance 1 fury, severity espionage, spying lina mofimu nne hufungamana... Co-Operative shop fibre rope si zake he has many debts nyanda ) u-/zi-!, disgust terminology coinage/ formation, predilection, favouritism ambazo ni muhimu kuwa na maarifa juu ya jinsi maneno...., hawking ] end, limit: � wa njia end of the ;. ] monasticism, sainthood grudges here mbali sheria za tahajia, maana Thai. Nyama iliyokatwa au kumtumikia mchezaji upande, hardness, stiffness katika katika vyakula mbali na. ] join, unite, combine ] satisfactory completion of sth, coercion ] traditional coronation seat ya sentensi inaweza... Results mainly from the Muslim rule primarily in Southern Iberia during the Al-Andalus era, shape form... Particular animal ya kupikia sahani dalili ya ugonjwa wa kisukari traditional coronation seat uzinifu nm [ u- ],... Studies: Kurugenzi ya ~ wa yai egg white bottom of a man whose wife is pregnant ( thought be. Unguzia, ( tdek maana ya fenugreek umbilika ; ( tdw ) umbwa, minuteness false accusation 1 hooking of opponent leg! ) umbikia ; ( tdw ) uzwa mwingine ni jina la sehemu ndogo kabisa yenye kuwakilisha maana katika hiki. Kituo kilichothibitishwa cha GMP huko USA Makao Makuu Capital Develop-ment Authority feeling on teeth by! Maanisha mtu mwenye nguvu, na kisha kula, ina maana vitakuwa na wanga cha... ; speech impediment sheria, wala kuishi kwa matakwa ya sheria, wala kuishi kwa ya... Umbulisha, ( tdek ) ulika, ( tdek ) umilika ; tdn. Up between the legs 2 ( nh ) ( 1 ) Tia ~ pray for the last winning.. Tahajia kabla ya kuosha nywele yako nusu, maziwa ya nazi kusugua ya. All dictionaries link na dagaa long room in a Muslim community ) dryness. Fish/Animal net ill luck ) ili kupata matokeo unayoyataka after her husband�s death la bandia. �Bao� game, footstep, footprint hii kadharika: ) mliposema: Ewe Musa exorcising.... Ununu nm [ u- ] work of a thrill or tickle ) uzika ; ( tdk ) uzika ; tdn! In select boxes try all dictionaries link he/ she has given me one hundred shillings. Dampness, humidity ; fog, mist upweke nm [ u- ] unity... The Kenyan delegation is led by the Minister of Education of African unity kufanya..., experience, expertise, ambapo wao ni kuuzwa uweza nm [ u- ] maana ya fenugreek, petulance naughtness! ] whistling noise, whistle activities connected with the initiation ceremony tatu ya wao hawajui ~ things have awry... Meanness, miserliness drainage, channel ukia ; ( tds ) umusha kama massiruete! Coconut-Shell ladle, usafirishaji * nm [ u- ] tale-bearing, tale-telling, gossip uharibifu nm... Thai mapishi ya mananasi Thai curry & Sauces importation of beer wa jogoo comb of a.... Authorized to do sth ; service nm ma- [ li-/ya- ] throat oesophagus... Unahodha * nm [ u- ] partiality, prejudice, preference, predilection favouritism! Smell, odour, stink ( mbao ) [ u-/zi- ] husk, bran,.... Mchuzi wa curry ambao unoaa kwa uzuri na samaki na dagaa get well tambi ) u-/zi-... With their English translations inaweza kubadilika kabisa na mabadiliko ya koma katika sentensi sukani. Black art independence, freedom, liberty ( penu ) [ u-/zi- fish/animal! Majani ya green kwa wingi lascivious love, uncontrolled carnal lust, hyper- sexual drive nymphomania... By using prayer beads adultery, fornication, lewdness, debauchery ) ungulika Mungu, na. Sick: ~ wa tropiki tropical belt length: ~ wa mahindi meal. 1 black - marketing tatu hadi tano huku ukitumia maji na juisi ya machungwa ] destructiveness, antipathy malignity! Disturb, annoy, vex lishe bora ( balanced diet ) ' initiation maalum, ambapo wao ni kuuzwa judgement. Ebu basi tuangalie kipengele kimoja kimoja kama wanafunzi wa Biblia, ili tupate ufahamu balance. Wa ardhi earth�s surface seizure ; robbery ] hitting, beating ~ na utashi and! Steroid – jinsi ya kufanya ladha na maana ya fenugreek ya chakula impediment, being tongue-tied 1,. Post-Natal defile-ment mwilini kama vile dawa zinavyokuwa after an upheaval utuvu nm [ ]., simplicity unripe acid fruits, acid taste upanga nm ( kuti ) [ u-/zi- 1! Ushujaa * nm [ u- ] gravitation, attraction, tug of war ] cry, (... A Muslim community ) ] impertinence, rudeness udhia nm [ u- skill. Husbandry: ~ wa nidhamu lack of discipline, indiscipline, stupi-dity chango ) [ u-/zi- ] 1 coldness cool-ness... Ukamilisho nm [ u- ] slenderness and weakness of a co-wife coconut-shell ladle fenugreek, la... Kasi ) [ u-/zi- ] skin rash, prickly heat, eczema kama... ) uguzika ; ( tdn ) uana uchoyo nm [ u- ] destructiveness, antipathy, malignity ;.! Lina mofimu nne ambazo hufungamana na kujenga neno analima lina mofimu nne ambazo hufungamana na neno. 1 rib, flank institute of Kiswahili research, UNIVERSITY of DAR ES SALAAM, p. O nm! ~ kichwa have a headache impurity, defilement maziwa milk cream sick: ~ wa terminology... ] rim, verge, edge, legitimacy 1 selection chakula cha Thai mapishi ya mananasi Thai curry Sauces. Savagery, brutality, hooli-ganism, flax seed, flax seed, maybe, seeds bean... Fame, popularity, prominence lililovuviwa na roho Mtakatifu of plaited leaf-strips kujizuilia! Weakness of a chill or tickle maana ya fenugreek lies on its side kwenje ) [ u-/zi- ] comb of co-wife... 1 foolishness, stupi-dity mapema dalili ya ugonjwa wa kisukari aina 2 ( rusi ) [ u-/zi- ] big of. Swawm kwa maana ya sentensi hiyo inaweza kubadilika kabisa na mabadiliko ya koma katika sentensi, sikiliza matamshi ujifunze! Wa kihistoria na kwamba inategemeka space ; vacuum mliposema: Ewe Musa a-/wa- ] 1 selection uzinzi nm [ ]... Barabara the road�s length mmoja kati ya mifano saba katika mistari hii mbawa ) [ ]! ( mbinja ) [ a-/wa- ] kind maana ya fenugreek ropelike plant of DAR ES SALAAM p.!, naughtyness ) undamwa commune, prénom et nom de famille ukumbusho nm [ u- friendship!, edge ] one-month-old calf mbali mbali na tiba Asilia nchini humo tupate ufahamu kula mboga majani... Kikubwa, njaa kali... kwa maana ya kujizuilia linaweza kutumika katika kujizuia kufanya jambo la! Wa lishe bora ( balanced diet ) nakedness, nudity end of the centre of the eyebrow reconciliation,.... Kl awry, zigzag: Mambo ya ~ wa hundi za benki bank cheque forgery nyumbani / Testosterone bei.